Er du investeringsrådgiver?

Som investeringsrådgiver kan det være besværligt at indsamle nødvendige data om kunderne, og det kan være besværligt at give kunden en fornuftig rapportering om udviklingen i investeringerne.


Derudover er der en klar interessekonflikt mellem investeringsrådgiveren og kundens pengeinstitut, som opbevarer data om kundens investeringsprofil og -historik.


Når investorer investerer og sparer op gennem Fundmarket, ligger oplysningerne hos Fundmarket, og vi lever ikke af at rådgive eller at sælge bestemte produkter til kunden.


Vi lever heller ikke af at sælge kundens data til f.eks. annoncering.


Hos Fundmarket har kunden mulighed for at give kigge-adgang til en investeringsrådgiver, og desuden mulighed for at give adgang til ændringer af indkøbsliste, samt til at danne omlægninger.

Rådgiverplatformen

Som investeringsrådgiver får man desuden adgang til vores rådgiverplatform med udvidede rapporteringsmuligheder, samt mulighed for at foretage skyggeregistreringer af investeringer, som ikke er foretaget gennem Fundmarket, således at man kan give kunden et samlet overblik.