Info om skatteforhold

Når man investerer gennem investeringsforeninger, og er skattepligtig i Danmark, skal man betale skat af afkastet. Reglerne om skat er forholdsvis indviklede, men heldigvis beregner og indberetter Fundmarket alle oplysningerne for dig, når du investerer frie midler (privat opsparing) eller pensionsmidler.

Når du er logget ind på Fundmarket.dk, kan du altid følge med i din skattepligtige indkomst fra dine investeringer.

Vi gennemgår her på siden de vigtigste regler.

Hvis du bor i Danmark, beskattes afkast fra investeringsforeninger som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Skatteprocenten for aktieindkomst er lavere end kapitalindkomst, og er derfor som regel mere fordelagtig.

Til gengæld kan et afkast, der beskattes som kapitalindkomst i visse tilfælde være fordelagtigt, hvis man har renteudgifter til f.eks. et realkredit lån.

Børn og unge, som ikke har øvrig indkomst kan udnytte deres personfradrag til kapitalindkomst, men ikke til aktieindkomst.

Personer, som modtager offentlige ydelser, skal være opmærksomme på, at disse i visse tilfælde reduceres, hvis man får et positivt afkast af sin investering.

Afkastet fra investeringsforeninger kan være **realisationsbeskattet, lagerbeskattet,** eller der kan være **skattemæssig transparens.**

Realisationsbeskattet

Realisationsbeskattet betyder, at hvis du investerer frie private midler (og kun disse), skal du betale skat af din fortjeneste, når du sælger andele, samt når du modtager et skattemæssigt udbytte fra en afdeling, du har investeret i.

Lagerbeskattet

Lagerbeskattet betyder at du udover skatten af fortjenester ved salg og udbytter, også skal betale skat af værdistigninger, på den del af beholdningen, som du ikke sælger. Til gengæld skal du ved salg kun betale skat af værdistigningen siden nytår.

Skattemæssig transparens

Skattemæssig transperans gælder for visse typer af (skattemæssigt) kontoførende afdelinger af investeringsforeninger, og betyder, at du betaler skat af din andel af de fortjenester, som opstår i afdelingen, når den f.eks. modtager udbytte af aktier, eller når Porteføljemanageren beslutter at sælge et værdipapir. Desuden betaler du skat af din andel af den fortjeneste, som investeringsfonden har optjent, men som endnu ikke er skattepligtig (urealiserede avancer), når du sælger dine andele. Forvalteren af investeringsfonden har pligt til at beregne og indberette alle disse skattepligtige fortjenester.

Ingen af de afdelinger, der udbydes på Fundmarket, er skattemæssigt kontoførende.