Løbende opsparing med lave omkostninger

Opsparing

Vi har reduceret køb af investeringsbeviser til en kontooverførsel, og derfor er en opsparing blot en fast kontooverførsel.


Hvis du sparer op med et fast beløb hver måned, får du udjævnet op- og nedturene på aktiemarkederne.


Når aktiekurserne er lave, får du mere for dine penge, og så bliver dit afkast større, når kurserne stiger igen.


Hos Fundmarket sammensætter du selv din opsparing, og ÅOP vil - alt efter dine valg - ligge mellem 0,2 og 1,0%

Fri opsparing

Du kan oprettre en fast overførsel til din investeringskonto fra din Netbank.

Der er ingen grænser for hvor meget du må spare op, og du kan når som helst hæve din opsparing med 3 dages varsel.


Omkostningen ved selve kontooverførslen er meget lille, så du kan opspare små beløb ad gangen.


Du skal dog være opmærksom på, at du betaler et emissionstillæg når du overfører, og et indløsningsfradrag, når du får pengene retur, så vi anbefaler ikke, at du sparer op i korte perioder.


Afkastet af fri opsparing bliver beskattet som aktieindkomst eller kapitalindkomst, afhængigt af, hvilken afdeling du vælger.


Hvis du modtager offentlige ydelser, skal du være opmærksom på, at dit afkast somme tider modregnes i disse ydelser.

Opsparing til dit barn

Hvis du opretter en investeringskonto til dit barn, og overfører et mindre beløb hver måned, kan det blive til mange penge den dag, dit barn skal flytte hjemmefra.


Husk, at når du foretager en langsigtet opsparing, er det vigtigt at holde omkostningerne nede.

Ratepension

Du kan indbetale til din ratepension via din løn.


Ratepensionen kan være privat, eller det kan være en arbejdsgiverordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler på dine vegne.

Kapitalpension

Du kan få overført en kapitalpension fra et pengeinstitut eller et pensionsselskab, og formentligt spare mange omkostninger indtil du skal pensioneres.

Jo flere omkostninger du sparer, jo mere bliver der til dig.

Aldersopsparing

De sidste 5 år inden pensionsalderen kan du oprette en aldersopsparing på Fundmarket.

Læs om aldersopsparing her