Omkostninger

Du møder omkostninger, når dukøber, sælger eller ejerandele i investeringsforeninger.

Dine omkostninger

Hos Fundmarket har vi skåret en række omkostninger væk. Her kan du sammenligne omkostningerne ved handel gennem din NetBaank og på fundmarket.dk:

Når du køber

EmissionstillægNetBankFundmarket.dk
Handelsomkostninger, når foreningen skal investere[1]
Gebyr til Administrationsselskabet
Tegningsprovision til dem, der markedsfører foreningen[1]
Gebyr til Market Maker
(en bank, der danner mellemled mellem forening og Fondsbørsen)
Kurtage til bank ved køb
Gebyr til Værdipapircentralen ved køb
[1]Mange investeringsforeninger fjernede dette gebyr i løbet af 2016

Når du sælger

IndløsningsfradragNetBankFundmarket.dk
Handelsomkostninger, når foreningen skal sælge investeringer
Gebyr til Administrationsselskabet
Gebyr til Market Maker
Kurtage til bank ved salg
Gebyr til Værdipapircentralen

Løbende omkostninger

NetBankFundmarket.dk
Gebyrer til depotbanken
Honorar til kapitalforvalteren, der investerer pengene
Gebyr til Administrationsselskabet
Handelsomkostninger ved omlægninger i porteføljen
Gebyr til Københavns Fondsbørs
Gebyr til Værdipapircentralen
Honorar til revisor
Honorar til foreningens bestyrelse
Ansvarsforsikring til foreningens bestyrelse
Provision til de banker, der formidler salg til deres kunder, og rådgiver om foreningen
Ophavsret © 2018 Fundmarket A/S. Alle rettigheder forbeholdes.