Hvad er Fundmarket

Fundmarket.dk er en nyskabende platform for investeringsforeninger, der ved at introducere såkaldte kontoførende investeringsforeninger, som det eneste sted i Danmark, gør det muligt for investorer at købe og sælge investeringsbeviser direkte hos investeringsforeningen. Praksis i dag er, at investeringsforeninger handles via banker som ”et ekstra mellemled”. Ved at handle andele gennem investeringsforeningens afdelinger direkte på platformen Fundmarket.dk spares en række omkostninger. Disse besparelser kan veksles til højere afkast.

Sikkerhed for dine investeringer

I en kontoførende investeringsforening får du som investor din egen, individuelle konto i foreningen, som du kan tilgå let og enkelt. Du har samme sikkerhed for dit indestående som i traditionelle investeringsforeninger, og kan altid se beholdningen af dine investeringsbeviser, samt deres værdi. Ligeledes kan du til enhver tid sælge dine investeringsbeviser på Fundmarket.dk.

Der er sat fokus på overskuelighed over de handlede investeringsbeviser, dit afkast og skattepligtige indkomst, som beregnes af Fundmarket A/S (CVR-nr. 38257080), som er godkendt af Finanstilsynet som investeringsforvaltningsselskab til at administrere investeringsforeninger (Reg.nr. hos Finanstilsynet - 17120).

De enkelte investeringsforenings-afdelinger (investeringsbeviser) som administreres af Fundmarket A/S er ligeledes godkendt af Finanstilsynet (FT-nr. 11200) og skal bl.a. opfylde bestemmelserne i "lov om investeringsforeninger m.v.", som du kan finde på www.ftnet.dk.

Bliv investor

Alle personer over 18 år samt virksomheder kan oprette en investeringskonto på Fundmarket.dk. Se betingelserne her.

Investeringskonti til børn kan etableres af personer, der allerede er blevet oprettet med investeringskonto.

For at få adgang til at investere og spare op på Fundmarket.dk skal du først godkendes og oprettes som kunde. Som led i en lovpligtig kundekendskabsprocedure skal vi inden have modtaget en række oplysninger om dig.

Du kan investere med:

Personer eller virsomheder som er skattepligtige i USA, kan ikke investere gennem Fundmarket.

Skat

Dit afkast af investeringerne på Fundmarket.dk er skattepligtige efter de almindelige regler om investering gennem investeringsforeninger.

Fundmarket A/S indberetter skattepligtig indkomst for private investorer, der investerer på Fundmarket.dk, til Skattestyrelsen, ligesom vi indberetter og afregner skat af pensionsafkast.

Kom let i gang

For at blive oprettet som kunde skal du logge på med NemID (tilhørende dig, eller det selskab, som du ønsker at investere på vegne af), og følge instruktionerne. Undervejs skal du bl.a. indtaste dit CPR- eller CVR-nummer, og du skal uploade en digital kopi af legitimation med billede (eksempelvis tage billede af pas/kørekort).

Hvis du bruger en Smartphone eller en tablet til at oprette dig på Fundmarket, skal du blot tage et billede af billedesiden i dit pas med det indbyggede kamera.

Hvis du vil investere på vegne af et selskab, skal du - udover ovennævnte dokumenter - uploade kopi af registreringsbevis fra SKAT.

Når du er oprettet

Når du er oprettet, får du et investeringskontonummer, som er et almindeligt bankkonto-nummer.

Du skal herefter oprette en Indkøbsseddel, så vi ved, hvilke investeringsbeviser, vi skal overføre dine indbetalinger til.

Du overfører penge til din investeringskonto ved en almindelig kontooverførsel fra din bank.

Når indbetalingen er modtaget på din investeringskonto, modtager du en e-mail fra Fundmarket som dokumentation for ordren. Du kan herefter logge på Fundmarket.dk og se investeringsbeviserne i din beholdning.

Hvis du vil sælge investeringsbeviser, sker dette via "Salgs-knappen” under din beholdningsoversigt.

Salgsprovenuet bliver overført til din NemKonto den følgende hverdag. Der kan derefter gå 1-2 hverdage, før du modtager pengene.

Ophavsret © 2018 Fundmarket A/S. Alle rettigheder forbeholdes.