Historien bag Fundmarket

Teknologi skal føre til lavere omkostninger

Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket er stiftet af AG-informatik A/S, som har 25 års erfaring med at lave IT-systemer til Investeringsforeningsbranchen.

Vores kendskab til branchen og debatten om høje omkostninger for relativt simple investeringsprodukter, som til dels er en konsekvens af bankernes dominerende stilling på markedet, har givet os inspirationen til at udvikle platformen, som skaber en direkte forbindelse mellem investeringsforeninger og deres kunder.

En branche i udvikling

Lovgivningen bag konstruktionen - de kontoførende Investeringsforeninger - har eksisteret i mange år, og bliver anvendt i mange andre lande, men i Danmark forsvandt konstruktionen endeligt i 1985, da investeringsbeviserne blev digitaliseret.


På det tidspunkt var det simpelthen nemmere at lade pengeinstitutterne håndtere kundebetjeningen, fordi de havde både filialer og IT-systemer til formålet.


I de efterfølgende år blev handlen med investeringsbeviser, dvs. handlen med kundernes andele i investeringsforeningerne en særdeles indbringende forretning for pengeinstitutterne, og samtidig blev det nemmere at fortrænge de uafhængige investeringsforeninger fra markedet.

Fundmarkets filosofi

Filosofien bag Fundmarket er at adskille rådgivning om - og handel med investeringsbeviser.


Ved at tage selve handlen med investeringsbeviserne ud af pengeinstitutterne, får investorerne mulighed for at handle direkte, eller at få uvildig rådgivning om investeringsforeninger hos en investeringsrådgiver.