Køb og salg

Når du vil købe

Du køber investeringsbeviser ved at overføre penge til din investeringskonto fra din NetBank.

Inden du overfører pengene, skal du under menupunktet ”Konti/Indkøbsseddel” angive hvordan indbetalingen skal fordeles mellem de udbudte investeringsforeninger.

Din indbetaling bliver behandlet på næstkommende hverdag mellem kl. 8 og 10. På det tidspunkt beregner Investeringsforvaltningsselskabet købskursen af alle investeringsbeviserne ud fra værdien af de værdipapirer, som afdelingerne investerer i.
Derefter veksler Investeringsforvaltningsselskabet din indbetaling til investeringsbeviser, hvorefter vi sender pengene videre til investeringsforeningerne.
Transaktionen bliver derefter bogført på din investeringskonto.

Når du vil sælge

Du klikker på ”Sælg” på beholdningsoversigten under menupunktet ”Konti”, og angiver hvor mange investeringsbeviser, du vil sælge.

Salgsordren bliver (hvis den er indtastet senest kl. 14 på en hverdag) behandlet på næstkommende hverdag mellem kl. 8 og 10, hvor Investeringsforvaltningsselskabet beregner salgskursen ud fra værdien af de værdipapirer, som investeringsforeningen har investeret i. Transaktionen bliver bogført på din investeringskonto, og pengene bliver sendt dagen efter til din NEM-konto. De vil typisk stå på din bankkonto dagen efter, at vi har sendt dem.