Ofte stillede spørgsmål

Hvor havner mine penge, når jeg investerer via Fundmarket?

Dine penge havner på en bankkonto, der tilhører den investeringsforening, som du investerer gennem.

Investeringsforeningens administrationsselskab (Fundmarket A/S) beregner hor mange investeringsbeviser, du får for de penge du overfører

Investeringsforeningen PortfolioManager, som i øjeblikket er den eneste investeringsforening på platformen, har depot og konti i Danske Bank.

Hvad er forskellen mellem en kontoførende investeringsforening og en traditionel investeringsforening, som jeg kan købe via min netbank?

Med en kontoførende investeringsforening har du en investeringskonto i foreningen, og behøver ikke et depot i et pengeinstitut.

Du kan således ikke se din beholdning af investeringsbeviser, når du logger på din Netbank

En traditionel (børsnoteret) investeringsforening er en vare, der forhandles (distribueres) gennem et pengeinstitut, og investeringsbeviserne ligger i depot i et pengeinstitut.

Hvorfor er de faste omkostninger lavere i de kontoførende afdelinger end i de børsnoterede?

De faste omkostninger er forskellig mellem de to afdelingstyper, da en kontoførende afdeling friholdes for en række omkostninger, som den børsnoterede afdeling er underlagt.

De kontoførende afdelinger friholdes for omkostninger bl.a. til Market Maker, VP-registrering, samt andre omkostninger i forbindelse med børsnotering og distribution.

Hvem investerer pengene i afdelingerne under Investeringsforeningen PortfolioManager?
  • Afdeling PP Capital Stockpick har indgået porteføljeplejeaftale med PP Capital Asset Management.

    Afdelingen rådgives af Jens Løgstrup og Sverrir Sverrisson.

Hvordan køber jeg andele i afdelingerne?
Du kan købe andele i afdelingerne enten via fundmarket.dk eller via din Netbank.
  1. Hvis du ønsker at købe andele i de kontoførende afdelinger, skal du gøre det via fundmarket.dk. Hvis det er din første handel, skal du først oprette dig på fundmarket.dk.

    Der betales ikke kurtage ved handel via Fundmarket.

  2. Hvis du ønsker at købe andele via dit pengeinstitut, skal du typisk angive fondskoden på den afdeling du ønsker at handle, og enten indtaste den i din netbank eller alternativt kontakte dit pengeinstitutrådgiver for vejledning.

    Når du handler via dit pengeinstitut, betaler du oftest kurtage til pengeinstituttet.


Ved salg af andele, gør ovenstående sig stadig gældende, blot med modsat fortegn.
Hvor kan jeg se mine beholdninger i afdelingerne under Investeringsforeningen PortfolioManager?

Hvis du har købt andele i de kontoførende afdelinger, kan du finde dine beholdninger på fundmarket.dk.

Hvis du har købt andele i de børsnoterede afdelinger, kan du finde dine beholdninger i din Netbank.

Kan I rådgive mig om placeringerne af mine midler i afdelingerne på hjemmesiden?

Nej, Investeringsforeningen PortfolioManager yder ikke formuerådgivning, og derfor henvises der til rådgivere, som har tilladelse til at yde denne form for rådgivning.

finanstilsynet.dk kan du finde oplysninger om, hvem der har tilladelse til at yde formuerådgivning.

Hvem står bag, og fører tilsyn med Investeringsforeningen PortfolioManager?

PortfolioManager ledes af en uafhængig bestyrelse, og administreres af Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S.

Læs mere om ledelsen →

Læs mere om Investeringsforeningen PortfolioManager →