Der sker noget nyt indenfor investeringsforeninger i 2017

I Danmark har vi været vant til i mange år, at et medlemsskab af en investeringsforening er et værdipapir, som handles gennem banken, og ligger i depot her.

Det er ikke et lovkrav, og det er heller ikke sådan det foregår i landende omkring os.

I Fundmarket mener vi ikke, at den konstruktion er til fordel for investorerne, og derfor introducerer vi kontoførende investeringsforeninger på det danske marked.

Princippet i en kontoførende investeringsforening er, at man bare foretager en pengeoverførsel til investeringsforeningen, og så beregner investeringsforeningens administrationsselskab hvor mange andele beløbet svarer til.

Når man vil sælge sine andele beregner administrationsselskabet hvor meget andelene er værd, og sender beløbet tilbage til investor.

Det er relativt nemt - og det er betydeligt billigere end at købe et "værdipapir" gennem banken, som køber "værdipapiret" fra en "Market Maker" (en grossist), der køber det fra investeringsforeningen.

Ophavsret © 2018 Fundmarket A/S. Alle rettigheder forbeholdes.