Før du kan handle

Du skal være oprettet som kunde på Fundmarket.dk for at kunne handle investeringsbeviser på platformen. Der er følgende betingelser for at blive oprettet som kunde:

  1. Du skal være fyldt 18 år og være myndig.
  2. Du skal have et privat NemID-nøglekort eller app eller et NemID-nøglekort til den virksomhed, du vil handle igennem.
  3. Du (eller din virksomhed) skal have en NemKonto.
  4. Du må ikke være skattepligtig i USA.

Private investorer

Du skal logge på Fundmarket.dk med din private NemID.

Som led i sikring af overholdelse af lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme er vi forpligtet til at gennemføre en kundekendskabsprocedure (KYC). Vi beder derfor vores kunder om visse oplysninger samt indsendelse af legitimation. Du skal således angive dit CPR-nummer, da det er en nødvendig information, som ikke automatisk følger med din NemID. Vi kontrollerer, at CPR-nummeret er korrekt ved at anvende NemID’s digitale forespørgselsfunktion. Derudover skal du angive telefonnummer og e-mail. Endelig skal du uploade billedsiden af dit kørekort eller pas.

Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket - som administrer de investeringsforeninger, der kan handles på Fundmarket.dk - er forpligtet til at opbevare og behandle alle persondata fortroligt i henhold til databeskyttelsesforordningen fastsat af EU – også kaldet GDPR.

Virksomhedsskatteordningen

Hvis du har selvstændig virksomhed og er tilmeldt virksomhedsskatteordningen, kan du anmode om at få oprettet en ekstra investeringskonto til denne, eller at din konto kun skal bruges til virksomhedsskatteordningen. Når du handler via en investeringskonto i virksomheds-skatteordningen, kan du kun købe beviser i akkumulerende investeringsforeninger på Fundmarket.dk.

Selskaber

Du skal logge på med din virksomheds NemID til offentlige systemer – ikke med den, som kun anvendes til din bank. Når du investerer gennem en virksomhed, skal du ikke selv angive CVR-nummer. Det følger automatisk med virksomhedens NemID. Du skal angive dit navn, telefonnummer og e-mail. Derudover skal du angive telefonnummer og e-mail. Endelig skal du uploade billedsiden af dit kørekort eller pas.

Investeringsrådgiver

Hvis du er investeringsrådgiver, skal du - efter at have fulgt en af de ovennævnte oprettelsesprocedurer - henvende dig til Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket på kontakt@fundmarket.dk og anmode om at få din investeringskonto omklassificeret.

Børn under 18 år

Myndige forældre til børn under 18 år kan oprette en investeringskonto til deres børn. Som forælder skal du først selv oprettes med en privat investeringskonto.

Derefter skal du henvende dig til Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket via det interne mailsystem og anmode om at få oprettet en konto til barnet. Barnets navn og CPR-nummer skal angives. Barnet skal have en NemKonto. Myndige forældre kan handle på vegne af deres børn.

Ved salg af investeringsbeviser overføres pengene altid direkte til barnets NemKonto.

Som udgangspunkt bliver alle kunder på Fundmarket.dk oprettet som private investorer. Det betyder, at du har maksimal investorbeskyttelse.

Køb af investeringsbeviser på Fundmarket.dk

Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S beregner købskursen af alle investeringsforenings-afdelinger (investeringsbeviser) kl. 8.30 om morgenen på alle hverdage. Købskursen beregnes ud fra værdien af de værdipapirer, som afdelingerne har investeret i. På dette tidspunkt afvikles alle ordrer, som er modtaget senest kl. 14.00 foregående hverdag.

Du køber investeringsbeviser på Fundmarket.dk ved at overføre penge til din investeringskonto (det kontonummer, du har fået tildelt ved oprettelsen).

Din indbetaling bliver fordelt videre til de afdelinger, som du har angivet på din indkøbsliste. Dette sker samme dag, som beløbet indgår på din investeringskonto. Du modtager på det tidspunkt besked om, hvor mange andele du har købt af hvert investeringsbevis.

Salg af investeringsbeviser på Fundmarket.dk

Når du vil sælge dine investeringsbeviser, foretages dette ligeledes via Fundmarket.dk. via ”Salgs-knappen” under beholdningsoversigten, hvor du angiver hvor mange investeringsbeviser du vil sælge. Hvis du gør det på en hverdag inden kl. 14, beregnes salgskursen for investeringsbeviserne den næstkommende hverdags morgen, og beløbet overføres til din NemKonto dagen efter.

Du kan også sælge investeringsbeviser, du allerede har, og vælge at geninvestere pengene i andre investeringsbeviser. Hvis du sælger på en hverdag inden kl. 14.00, bliver salgskursen beregnet den næstkommende morgen, samtidigt med købskursen på de investeringsbeviser, du vil geninvestere i. Beløbet bliver overført direkte fra den ene investeringsforening-afdeling (investeringsbevis) til den anden.
Du modtager på det tidspunkt besked om beløbet, samt hvor mange nye investeringsbeviser du har modtaget.

I forbindelse med køb og salg modtager du en e-mail med en ordrebekræftelse. Endvidere modtager du en ny e-mail, når ordren er bogført. Af sikkerhedsmæssige årsager, oplyser vi ikke detaljer om ordrerne via e-mails.

Både ved køb og salg er det Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, der formidler handlerne, men det er investeringsforeningen, der er handelsmodpart. Investeringsforeningen udsteder således nye andele, hver gang et medlem køber henholdsvis sælger investeringsbeviser.Opsigelse af investeringskonto

Hvis du vil lukke din investeringskonto, skal du først sælge alle investeringsbeviser.

Herefter skal du sørge for, at eventuelle faste overførsler til din investeringskonto bliver stoppet.

Dernæst skal du kontakte Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket via det interne mailsystem, og anmode om at kontoen bliver lukket.

Når din konto er blevet lukket, kan du ikke længere logge ind på Fundmarket.dk. Af hensyn til lovgivningen beholder vi dog alle oplysninger om dine handler i minimum 5 år.

Der er ingen omkostninger for investor i forbindelse med oprettelse, den løbende drift eller lukning af en investeringskonto.

Klagemuligheder

Hvis du mener, at der er noget galt med en handel, du har foretaget på Fundmarket.dk, kan du kontakte Fundmarket.dk direkte via det interne mailsystem. Vi vil svare dig via det interne mailsystem.

Vi svarer aldrig med almindelige e-mails, af hensyn til at beskytte dine oplysninger.

Du kan også ringe til Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket på 38 42 21 42. Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S er med i det fælles Ankenævn for Investeringsforeninger, som du kan læse mere om her: http://www.investering.dk/anken-vnet-for-investeringsfonde.

Tvister

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist vedrørende aftalen skal løses ved Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarkets værneting.